Közösségek

Egyházközségünkben számos közösség működik, időbeosztásuk az alábbi táblázatban látható:
(IDE kattintva nagyítható/letölthető)

KÖZÖSSÉGEINK

„A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból.” /Kor 12, 12-14/

 Közösségeink a legfontosabb formái, alkalmai egymás erősítésének és hitünk megélésének. Ahol megismerjük egymást, ahol tudunk a másikról, ahol személyessé vállnak a kapcsolatok és ahol megoszthatjuk életünk egy részét vagy akár az egészet is…

Családos közösség

Közösségünket 23 éve 9 család alapította. Jelenleg több mint 60 család tartozik közénk, ki szorosabban, ki lazábban. Fontos a közösségünk építése a közös élmények által, melyekből nagyon sokat meríthetünk a hétköznapokban (családos mise, családtábor, adventi és nagyböjti lelkigyakorlat, kirándulások, előadások, szombat délutáni alkalmak havonta egyszer, stb.)

Alapvető számunkra, hogy egymást szíveinkben hordozzuk: -odafigyelünk egymásra, -egymást szükségleteiben, nehézségeiben segítjük (komatál gyerekszületés vagy betegség esetén, kaláka, csere-bere, álláskeresés stb.), -a családok, családtagok nehézségeit, örömeit imában is hordozzuk, közösen az Úr elé visszük. A közösség méretének növekedése maga után vonta kisebb csoportok alakulását, melyek néhány évente újjá alakulnak, így biztosítva, hogy legyen lehetőség más családokhoz is kapcsolódni. Közösségünkben a kisgyermekes családok, a kirepülő fiatal felnőtteket “nevelő” szenior korosztály és az elváltak, egyedülálló szülők is megtalálják a helyüket. Közösségünk mottója: Minden család Egy pompás virágkehely Isten színes virágoskertjében. Azért is szép, mert Te benne vagy” (Simon András) Nincs két egyforma ember, így nem lehet két egyforma család sem. Ezért, vagy ennek ellenére nagyon nagy vágy él bennünk arra, hogy érezhessük egymás illatát, gyönyörködhessünk a másik család kincseiben, színeiben. Amikor a saját családunk nem pompázik, kicsit hervad, akkor is ott vagyunk Isten kertjében, ápol, gondoz minket, van reményünk a többi virág közt újra életre kelni, bimbóvá válni, majd virággá fakadni, végül bő termést hozni. Közösségünket ez a vágy hívta életre, tartja életben, hogy maradjunk együtt Isten kertjében. Próbáljunk együtt eligazodni a világ elhívásai, kihívásai között, próbáljuk megtalálni azt a keskeny ösvényt, ami az igazi életre vezet. Keressük együtt az utat, vigyázzunk együtt értékeinkre, osszuk meg egymással a megtalált kincseket. Ez az út nem könnyű. Sokszor kell újra indulni, megigazítani az iránytűt, reagálni a változásokra, megélni a fájdalmat, a megbocsátást, az örömöt, az egységet. Próbálunk olyan szeretetben együtt lenni, hogy Isten szeretete váljék láthatóvá általunk egymásnak, és a körülöttünk élő embereknek.

Baba-mama közösség

Kisgyermekes anyukák találkozó pontja. Hetente rendszeresen összegyűlő kis közösség vagyunk. Mikor éppen egymást látogatjuk meg otthonainkban vagy egy-egy játszóteret fedezünk fel közösen. Felüdítjük, támogatjuk egymást a feladataink ellátása közben.

Ovis-alsós közösség

Az óvodás és alsós korosztály közösségi alkalmai péntekenként délután 5 órától vannak. A foglalkozások mindig a lelki résszel kezdődnek, melyben énekelünk, imádkozunk és meghallgatjuk az adott hét vasárnapi evangéliumát. Ezután Jácinta nővér az evangéliumhoz kapcsolódó “feladatot” ad a gyerekeknek a következő hétre.

A lelki rész után különböző játékokkal és kézműves foglalkozásokkal múlatjuk az időt, jó időben pedig kimegyünk a játszótérre.

A közösségi alkalmak végén süteménnyel és üdítővel vendégeljük meg a gyerekeket.

Felsős közösség

Ifjúsági közösség

“2021. szeptembere óta foglalkozom az ún. Kis Ifivel. Segítségemre van Boros Bence papnövendék is. Többnyire hetedik, nyolcadikos korú fiatalok járnak hozzám péntek estenként a plébániára ifi hittanra. A csoport többsége a helyi általános iskolából való lány, de akad köztük diák a Verkából, illetve más középiskolából is. Sajnos a fiúk kevesebben vannak, de éppúgy lelkesek ők is. Beszélgetéssel és egy adott témával foglalkozunk az óra első harmadában vagy felében, majd következik a játék, melyre ugyancsak nagy hangsúlyt fektetünk. Az együttlét örömöt, nagyszerű közösségi tapasztalatot ad. Nekem pedig a “megfiatalodás” élményét.” Robi atya 

Cserkészek

A veresegyházi cserkészcsapat egyre gyarapodóbb létszámával 5 éve működik városunkban. A cserkészet olyan vallásos ifjúságnevelő mozgalom, amelyben a közösség építő ereje, a természet szeretet együtt jelenik meg.

Nagyokat kirándulunk, sokat főzünk és minden nyáron eltöltünk az erdőben teljes nomádságban egy hetet. 

A csapatunk 9 kisebb egységből, őrsből áll, melyek élén egy-egy lelkes vezető áll. 

Nagyon várunk bárkit, akit megmozgat a természet, a közösség, Isten vagy akár az alkotás öröme!

Boldog Brenner János férfi közösség

Közösségünk a veresegyházi plébániához kapcsolódó hívő férfiakból alakult 2016-ban. Az Eucharisztiából táplálkozva, élő hitben történő őszinte beszélgetések, közös cselekvések, zarándoklatok és missziós tevékenységek révén igyekszünk Isten akaratában járni és szolgálni együtt, ugyanakkor házastársainkkal, családjainkkal is egyetértésben és egységben.

 Havi egyszeri találkozóink alkalmával csendes szentségimádást, vagy Szentmisét követően tematikus anyagok segítségével dolgozunk, majd kiscsoportban is megosztjuk egymással gondolatainkat. Az első ilyen a “Saru nélkül” volt mely az apostolok személyiségén, életén keresztül vezetett minket közelebb egymáshoz és az Úrhoz.

 Több alkalommal személyesen meghívott vendég előadók voltak segítségünkre utunkon , így betekintést kaptunk a Pálos, Jezsuita, Piarista, Domonkos, Verbita és Bencés lelkiségbe. 

A pandémia alatt sem szakadtak meg a találkozásaink,  felkéréseinket elfogadták többek között Versegi Beáta-Mária nővér, Varga László püspök atya, Székely János püspök atya, Kocsis Fülöp metropolita érsek, és felejthetetlenül tanítottak minket a virtuális térben, és tartották bennünk a lelket.

 Nagy örömünkre szolgál, hogy 2021 márciusban a szentségi kápolnánkban elhelyezésre került Brenner János atya csontereklyéje , melyet Székely János püspök atya adományozott közösségünknek, és melyet a Brenner József atya által nálunk bemutatott szentmisét követően kaptunk meg, amely alatt végig az oltáron volt testvérének csontereklyéje. 

Sokat imádkozunk az ereklye előtt hivatásokért, családjainkért, papjainkért, szerzeteseinkért.

Boldog Brenner Jánossal együtt valljuk: “Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” /Róm 8,28/

Ima a szentté avatásért : „Mindenható, örök Isten, aki boldog János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét, és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk, dicsőítsd meg őt Egyházadban mielőbbi szentté avatásával is. Égi közbenjárásra esdje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben, és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és a szenvedést a te országodnak az eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által.”

 

Útonlévők közösség

2017-ben együtt vettük fel a szentségeket amelyet 2 az útkereső közösségben eltöltött év előzött meg. Mindannyian együtt indultunk el azon az úton amelyre meghívást kaptunk Krisztusban. Hétről hétre együtt fejlődve, gondolkodva érkeztünk el oda, ahol már a befogadók elengedték a kezünket. Olyan erős volt a kapocs közöttünk, hogy együtt eldöntöttük, hogy mi egy közösséget alapítva tovább is az elkezdett úton szeretnénk haladni.

 Így létrejött az Útonlévő közösség, akik egymásnak testvérei, barátai, segítői, akik a mindennapi életükben keresik Krisztust, az Ő útját, elmélkedve Isten igéjén, csendes imában, rózsafüzérben, vagy egyes az életünket meghatározó kérdések megbeszélésével,irgalmas szolgálatban, keresztút fájdalmain vagy éppen az örömút elmélkedések segítségével kapcsolódni Krisztus szeretetteljes munkájához. A közösség alkalmak 3 heti rendszerességgel szerdánként vannak és a közösség év az iskolai évhez hasonlóan szeptembertől júniusig tartó időszakot ölel át amelyben egy, szeptemberben közösen eldöntött és meghatározott tematika szerint haladunk.A közösség nyitott , szeretettel várunk mindenkit aki szeretne a hitében növekedni, a mindennapi keresztény életünk kérdéseiről beszélgetni, megosztani a tapasztalatokat, egymástól tanulva és egymást segítve haladni a cél felé.

Árpád-házi Szent Erzsébet kórus

Az Árpád-házi Szent Erzsébet kórus gyökerei 20 évre nyúlnak vissza, de folyamatos működését 2008-tól számíthatjuk. A közösség a templomi liturgia zenei szolgálatára alakult, és azóta is azt szolgálja. Repertoárunkban főként klasszikus művek – a capella vagy orgonakísérettel – találhatók, de a 20. század, sőt a jelenkori zene is képviselteti magát általunk. Kóristáink – lelkes kiskamaszoktól a nyugdíjas korosztályig – hetente kétórás próbákkal készülnek, minden nagy ünnepen és havi minimum egy szentmisén énekelnek. Közösségünk építését évente rendezett lelkigyakorlatokkal, esetleges külső helyszíni szolgálatokkal gazdagítjuk. Nagy hálával és örömmel gondolunk arra az éneklésünkre, amelyet Ferenc pápa látogatásakor a Hősök terén élhettünk át a kétezer fős kórus részeként.

Kájoni kar

Gitáros szolgáló csoportként az akkori plébános Molnár Zsolt kérésére alakultunk 2001 őszén, fölvéve a Kájoni Kar nevet. Közösségünk fő célja az imádságos gitáros zenei szolgálat, hangszereinkkel és énekünkkel: elsősorban a vasárnap esti miséken. A szentmisék zenei szolgálatát a liturgikus előírásoknak megfelelően végezzük. A Kájoni Karral továbbá néha keresztutakon, egyházi-évi ünnepkörök alkalmain, keresztelőkön, esküvőkön, találkozókon, más összejöveteleken is szolgálunk a zenével. A szolgálati alkalmakat előtte és utána imádsággal foglaljuk keretbe. Arra törekszünk, hogy ne csupán mi énekeljünk, hanem énekükkel segítsük-vezessük az egyházközség közös énekét.

Dicsőítő csoport

Gitáros dicsőítő csoportunk Wirth Attila és Tanczik Balázs akkori káplán kezdeményezésére alapult 2007-ben. Havonta egyszer van dicsőítő alkalmunk, melyre egyre többen jönnek el, szavainkkal és énekünkkel áldani a szentháromságos Úristent. Általában pénteki vagy szombati esti, előre meghirdetett időpontokban. Szent Ágoston szavait követjük: “Kétszeresen imádkozik, aki imát dalol.” Áldjad, lelkem, az Urat!

Csütörtöki dicsőítés: Jó ideje a havi gitáros dicsőítés mellett működnek a csütörtöki dicsőítő alkalmak is. Ezek kéthetente csütörtökön vannak 19.15-20.15 között.

Boldog Özséb közösség

Közösségünk 20 éve alakult, többségében nyugdíjas korúakból áll. Alkalmainkat Róbert atya vezetésével hétfő délutánonként a plébánián tartjuk. Témánk a következő vasárnap szentírási részei, amiről ki-ki elmondja, mi érintette meg, mit tapasztalt. Közben figyelünk a társaink mondandójára is, reflektálunk rá, kicseréljük gondolatainkat. A szokásos alkalmakon kívül évente egy lelki napon veszünk részt, karácsony előtt, nyári szünet előtt pedig agapét tartunk.

Cursillo csoport

Szent Mihály imacsoport

Kéthetente csütörtökön 19.15-20.15-ig elsősorban szűkebb környezetünkben élőkért, elsőáldozókért, bérmálkozásra készülőkért, az ima csoportok egységéért, papjainkért, szerzetesnővérünkért, Veresegyház lelki megtisztulásáért fejlődéséért, vezetőiért és a szabadulásokért imádkozunk.

Szeretetláng imacsoport

Kéthetente szombaton a reggeli 7-es mise után engesztelő imaórát tartunk a Szeretetláng mozgalom szellemében a Szűzanya kérése szerint. Ez a mozgalom hazánkból terjedt szét az egész világra.

AZ ÚRRAL VALÓ EGYSÉG IMÁJA
 
Imádott Jézusom!
Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért. Ámen.

Az Élő Rózsafüzér társulat

Az Élő Rózsafüzért 1826-ban, Franciaországban alapították, 1832-ben nyert pápai jóváhagyást. 1500 plébánián kb. 1,5 millió tagja volt (Lehet, hogy Veresegyház is benne volt?)

Hosszú évtizedek óta nemzedékről nemzedékre öröklődik ez az imamód. A rózsafüzér imádságának lényege abban áll, hogy 20 személy megkap 1-1 titkot, amit az adott hónapban minden nap elimádkozik. Ezek a személyek képezik a koszorút. A mi Társulatunknál két koszorú működik (4 férfitagunk is van), így minden nap elimádkozásra kerül a teljes Rózsafüzér. A Társulat tagjai a hónap első vasárnapján cserélik a titkot. Az ima mellett szentmiséket is felajánlunk az élő és elhunyt tagokért, illetve az egyházközség híveiért. A tagok adományokat is felajánlanak, melyet a templom és a valamikor itt szolgáló, elhunyt atyák sírjának gondozására fordítunk, valamint más aktuális kiadásokhoz is hozzájárulunk, pl. stációk, Szent Erzsébet szobor.

A Rózsafüzér eszköz, amely által Máriával együtt szemléljük Jézus arcát. Az Üdvözlégy Mária elimádkozásával elmélyítjük Jézus küldetésének legfontosabb eseményeit, amelyeket az Evangélium és a Szent Hagyomány által kaptunk örökségül. A Szűz Anya minden jelenésekor, különösen Fatimában, azt kérte: “Minden nap imádkozzátok a rózsafüzért!”

“Fogjátok újra kézbe a rózsafűzért, fedezzétek fel az ima erejét a Szentírás fényében, a mindennapi élet körülményei között.” (Szent II. János Pál)

Életige kör

Az Életige körben közösen tanulmányozzuk a Szentírást, mert fontosnak tartjuk, hogy megismerjük és megértsük az evangélium igazságait. De még ennél is fontosabb ezen igazságok cselekedeteinkbe való átültetése és a mindennapokban való megélése. Erre ad útmutatást a minden hónapban megjelenő kis lapocska “az Élet Igéje” címmel. A havi igével kapcsolatos tapasztalatainkat kéthetente osszuk meg egymással. Sokat imádkozunk, beszélgetünk és néha sütizünk is 🙂

Jézus Szíve zsolozsma

Missziós közösség

HázasPáros családos közösség (Erdőkertes)

A HázasPáros közösségben a házaspárok megoszthatják egymással tapasztalataikat és gondolataikat pl. a hitvesi élet, a gyereknevelés és még sok egyéb a vallást is érintő témával kapcsolatban. Összejöveteleinket havonta tartjuk. Ezen felül hangsúlyt fektetünk a gyerekeinkkel való közös együttlétre is. Ennek rendszeres formája a havonta előforduló családos szentmise, ami után közösen reggelizünk (agapéval) és beszélgetünk. Előfordul még egy-egy közös bográcsozás, társasjátékozás, kirándulás, csocsó party és az elmaradhatatlan nyári családos tábor 🙂 Célunk, hogy keresztény családként éljünk, és ebben mint közösség egymást segítsük és erősítsük.

Don Bosco oratórium (Erdőkertes)

Az Oratórium Néri Szent Fülöp ötlete nyomán, Bosco Szent János (Don Bosco), a szaléziak alapítója által megálmodott és létrehozott közösség gyerekek, fiatalok számára, amely az ő karizmájából (a gyerekek, fiatalok szeretete és védelme) táplálkozik. A jókedv, a játék, a barátság és az imádság helye. Erdőkertesen az Oratórium kb. 12 éve alakult meg, a Don Bosco-i lelkiséget a szaléziakkal való kapcsolattartás garantálja. Találkozóink iskolaidőben és nyáron egyaránt vannak. A közösség nyitott minden gyerek és fiatal számára, akik szívesen töltik idejüket együtt Jézussal és barátaikkal, vidámságban.

http://erdokertes.vaciegyhazmegye.hu/

„Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyítóerőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt. Vajon mind apostolok? Mind próféták? Mind tanítók? Valamennyien rendelkeznek csodatevő hatalommal és gyógyítóerővel? Mindnyájan értelmezik a beszédeket? Törekedjetek azonban az értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.” /Kor 12, 26-31/

 

MISSZIÓINK

„A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.” /Kor 12, 4-11/

Az ember elsőre talán azt gondolja, hogy missziós szolgálatok csak a messze távolban adódnak, de ez tévedés, hiszen Magyarország is missziós terület. Ezt látva, tapasztalva úgy gondoljuk, hogy a mi felelősségünk egymás erősítésén túl, szűkebb környezetünk segítése, missziós szolgálata. Az itt szereplő csoportok, intézmények mögött is egy-egy szolgáló közösség áll, de ők tevékenységükben sok olyan emberrel találkoznak, foglalkoznak akik még nem ismerői vagy tagjai Krisztus Egyházának.

Útkereső csoport

20 éves Veresegyházon az Útkereső közösség

Az útkereső közösség a katekumenátus szellemében készíti fel a szentségek vételére a felnőtteket.

A katekumenátus az ősegyházban kialakult gyakorlat, amely a felnőttek számára segíti a megtérést. Bevezet a katolikus egyház hitébe, szentségi és liturgikus életébe, küldetésébe, szolgálatába és közösségébe. Elsősorban azokhoz szól, akik még nem járultak keresztséghez, bérmálkozáshoz és szentáldozáshoz, de bekapcsolódhat bárki, aki csak érdeklődő. vagy aki már járult ezekhez a szentségekhez, de felnőttként nem vett részt rendszeres hitoktatásban, vagy az is, aki csak megerősítésre vágyik hitében.

Mit jelent ma az útkeresés egy felnőtt embernek?

Átformálni az életüket közösségben az Úr segítségével. Mindennapi helyzetekben felismerni Isten akaratát, és eszerint tudatosan a szeretet útját választani. A Szentírás szellemében, a csoport segítségével kérdéseket feltenni és válaszokat találni, Krisztussal közösségben.

A közösség két évtized alatt 9 megkereszteltet, 56 bérmálkozót és 26 elsőáldozót vezetett el Isten közelségébe, valamint ezekhez kapcsolódóan 8 házasságrendezés is történt.

 

Felkészítés a keresztség szentségére

Ősi szokás az egyházban, hogy a keresztény szülők újszülött gyermekük számára kérik a keresztséget. Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a szentséget: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek, megismertetik velük az evangéliumot és személyes hitre segítik

, hogy felnőve személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett.

A keresztség Isten kegyelme és ajándéka, mely nem tételez föl emberi érdemeket; a csecsemőket az Egyház hitében keresztelik meg. A keresztény életbe való belépés utat nyit az igazi szabadságra.

A keresztelés előtt a szülőknek, keresztszülőknek előkészítő, felkészítő beszélgetéseket tartunk.Az első alkalommal a keresztség szentségéről, annak hatásairól, a keresztelés történetér

ől, a szülők, keresztszülők ígéreteiről, a védőszentekről beszélgetünk. A második alkalommal a szertartás részleteivel ismerkedünk. Megbeszéljük, hogy milyen szimbólumok, hagyományok, tanítások találhatók meg a szertartás szövegeiben. Ezen kívül beszélünk az egyházközség közösségeiről, a bekapcsolódás lehetőségeiről.

Felkészítés az elsőáldozás szentségére

Évente a szülőkkel együttműködve adunk lehetőséget a legalább harmadik osztályos gyermekeknek, hogy felkészüljenek Jézussal való az első találkozásukra az Oltáriszentségben. Heti találkozóink alkalmával nemcsak tanulunk, de közösséget is építünk velük. Bár az Eucharisztia vétele a csúcspont, de a szentgyónás szentségére való készület is fontos helyet kap ebben. A tanítások mellett, a rendszeres szentmisére járás alapelvárás a gyermekektől. A szülőknek rendszeres találkozókat szervezünk, hogy minél jobban tudják támogatni gyermekeiket ezen az úton.

 

Felkészítés a bérmálás szentségére

Plébániánkon kétévenként szoktunk bérmálás szentségére felkészítő csoportot indítani gimnazista korosztály részére. A csoport célja, hogy a fiatalok felkészüljenek a szentség vételére, de az is célunk, hogy megszeressék az Egyházat és otthonra leljenek benne. A tanítás mellett csoportbeszélgetés, szentségimádás, dicsőítés, gyónási alkalmak és különböző egyéb szolgálatok is helyet kapnak. Segítünk a fiataloknak, hogy önállóan vállalják a hitüket és Jézus mellett döntsenek, és ezt meg is tudják élni.

Felkészítés a házasság szentségére – jegyes beszélgetések

A jegyes-beszélgetéseket kiscsoportos formában, 5-7 házasulandó pár részvételével tartjuk, 5-6 héten át tartó rövid foglalkozások, vagy egész napos, tömbösített alkalom formájában. A beszélgetéseket a plébánia közösségéből erre felkészült, tapasztalt és képzett házaspárok tartják, Plébános atya közreműködésével. A foglalkozás nem oktatás, és nem is hittanóra. Célja a kapcsolat megismerése, megerősítése, éppen azért, hogy a párok 20-30-40 év múlva is örömet leljenek egymásban, és házasságukban. Témáink átfogják az ön- és társismeret, a családi “szellemi örökség”, a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a szeretetnyelvek, a megbocsátás, az értékrend, a gyermekvállalás és a mindennapi erőforrások kérdéskörét. Természetesen a házasulandók megismerik magát a házasság szentségét és a szertartást is Robi atya segítségével. Súlyt helyezünk az élmény- és életszerű bemutatásra. Ezért mindez játékos formában, máskor komoly beszélgetések, tapasztalatcserék, tanúságtételek rövid imalehetőségek segítségével valóságos felkészítést jelent a mindennapokra.

Szent Rita hozzátartozói csoport

A Szent Rita Hozzátartozói Csoport 2014 szeptemberében alakult. Azóta várjuk mindazokat, akiknek életében problémát okoz vagy okozott valamely családtagjuk, barátjuk túlzott alkoholfogyasztása.

A csoport célja, hogy a közösségi összejöveteleken megosszuk egymással tapasztalatainkat, hitünket és reményünket, hogy megoldást találhatunk problémáinkra.

Mit ad nekünk ez a csoport? Teljes elfogadás. Gyógyulás, belső szabadság és növekedés.

Közösségünk önsegítő csoportként működik, szellemiségében, lelkiségében a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálathoz kötődik.

Karitász csoport

A Veresegyházi Plébánia karitász csoportja pontosan 20 évvel ezelőtt, 2002-ben alakult. Jelenleg 14 fő önkéntesből áll.

Célunk a segítő szeretet megélése, valamint hogy létrehozzuk a kapcsolatot a segítségre szorulók és a segítők között.

Legfontosabb programjaink:

– tartós élelmiszer gyűjtés és osztás évente kétszer; Szent Erzsébetkor és nagyböjtben

– a városban élő idősek számára szervezett összejövetelek

– gyermekprogramok, kar

ácsonyi-, gyermeknapi rendezvények

– nyári napközis tábor rászoruló gyermekek számára

– egyéb segítségnyújtás, pl. tavasszal vetőmag- és palánta, iskolakezdéskor tanszer, szükség esetén gyógyszer, rezsitámogatás

– krízishelyzetbe kerültek számára nyújtott támogatások

– helyi hajléktalanok segítése élelmiszerrel, ruházattal

– tanoda

 szervezése a tanulásban lemaradó, rászoruló családban élő gyermekeknek

– tűzifa osztás télen

– rendkívüli segítségnyújtás, jelenleg elsősorban az ukrajnai háborúból menekülők támogatása. Többek között részvétel a határ menti karitász segítőpont és a budapesti menekültfogadó állomás munkájában. A Veresegyházon befogadott családok számára folyamatos segítségnyújtás minden felmerülő kérdésben (dokumentumok, munkahely keresés, gyermekek óvodai- iskolai beiratkozása, élelmiszerrel és gyógyszerrel való ellátás, rezsitámogatás, gyermekfoglalkozások, tovább utazás előkészítése stb.), az átutazók számára ideiglenes elszállásolás és étkezés megszervezése.

Segítő szolgálatunkat a helyi hívek adományainak valamint egyházmegyei- és önkormányzati támogatásoknak köszönhetően végezzük.

OST (Opus Sanctissimae Trinitatis) közösség

A papság életének megújulására, az Úr egy közösséget hívott létre. 2009 áprilisában Dr. Beer Miklós püspök atya jóváhagyta az Opus Sanctissimae Trinitatis közösségünket, amely imádságaival és áldozataival az Úr alkalmas és jó eszköze akar lenni a papság megszentelésének szolgálatában. A Közösség vezetője Gável Henrik atya, Esztergom-budapesti egyházmegyés pap. A Közösség elöljárója pedig Vaokakala Jácinta nővér, aki egyben az első szerzetes tagja a Közösségnek. A Közösségnek van egy társult tagokból álló csoportja, amely olyan laikus testvérekből áll, akik imádságaikkal és áldozataikkal, teljes odaadásukkal vesznek rész t az Úr megújító munkájában. Szentháromság vasárnapján tizenkilencen egyéves magán fogadalommal köteleződtek el ehhez a közösséghez. A közösség feladata, hogy az evangelizációban segítse a két alapító munkáját, hogy ők továbbadhassák a papoknak az Úr irántuk érzett szeretetét és irgalmát, és meghívják őket az Úrnak való teljes odaadás által arra, hogy tegyenek meg mindent, amit az Úr akar, amit kíván, amire vágyódik a Szíve, ami az akarata, és ami örömet szerez Neki. A közösség minden tagja azon fáradozik, hogy minél több pappal és közösséggel tudatosítsa a Szentháromságos Egy Isten vágyát, illetve tervét, mely arra irányul, hogy megújítsa és meggyógyítsa a világot. A közösség apostoli tevékenységének forrása és éltetője maga a Szentháromságos Egy Isten, ezért a közösség léte és tevékenysége is a Szentháromság műve.

INTÉZMÉNYEK

SZENT PIO IDŐSEK KLUBJA

A Szent Pio Idősek Klubja 2003 óta várja azokat az időseket, akik szívesen kimozdulnak otthonról, hogy hétköznaponként szép környezetben, baráti társaságban tölthessék idejüket. Miben segít nekünk, hogy a Pio közösségéhez tartozunk? Többen gyermekeinkhez költözve elszakadtunk korábbi, megszokott lakókörnyezetünktől, barátainktól, de itt befogadó közösségre leltünk, ahol megértenek, támogatnak bennünket, új barátokra leltünk. Sokszínű programokból válogathatunk, kirándulás, kiállítás látogatás, időstorna, nótakör, játékok, foglalkozások. Többen visszataláltak hitükhöz az ökumenikus gyülekezetben, amely nyitottsággal és szeretettel fogadja azokat is, akik még nem találtak rá a szerető Istenre. Megnyugtató, hogy családunk biztonságban tudhat minket, amíg ők dolgozni járnak. Nagyon jó érzés az is, amikor naponta étteremben érezhetjük magunkat, hiszen nem kell otthon főzni, hanem feltálalják nekünk a finom ebédet. 

A Szent Pio Idősek Klubjában fenntartó-váltás és ezzel együtt, szervezeti átalakulás történt. Az eddigi fenntartói feladatokat 2023. június 1-től a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központja vette át, melynek képviselője és a fenntartói jogok gyakorlója Pálfay Gellért igazgató úr. Ezzel egyidejűleg, az Átvevő Fenntartó által működtetett, valkói székhelyű Agape Alapszolgáltatási Központ veszi át a szolgáltatói feladatokat az engedélyes telephelyként tovább működő idősek nappali intézményünkben, melynek neve Szent Pio Gondozási Központra változott. A székhely és telephely intézmény vezetője Povázsonné Zséli Zsuzsanna. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a Szent Pio Idősek Klubjában nyújtott eddigi szolgáltatások (időskorúak nappali ellátása, szociális étkeztetés) tartalmát, nyitvatartási rendjét a változások nem érintik. Az intézmény a megszokott körülmények között, az eddigi gondozókkal, változatlan feltételekkel biztosítja tovább a szolgáltatásokat és várja továbbra is nagy szeretettel a hozzá fordulókat. További jó együttműködésünk reményében is, felénk tanúsított bizalmukat, támogatásukat hálásan köszönjük!

VERKA (VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM)

 

Szóljon hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .