11111

Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány

Az alapítvány számlaszáma: 66000011-11024240

Adószám: 18697438-1-13

TÁJÉKOZTATÓ

Veresegyház dinamikusan fejlődő település, és a növekedést egyházközségünk életében is tapasztalhatjuk. Egyúttal azt is átélhetjük, hogy az összefogásnak milyen nagy ereje van!

A Várhelyi Vilmos Alapítvány 2002-ben jött létre, hogy támogassa egyházközségünk életét és működését. Azóta is sok jó cél kapcsán tapasztalhattuk a segítségét. Szerepet vállalt a Szent Erzsébet templom külső felújítása a pályázati önrészének megteremtésében, az önkormányzati segítséggel elkészült Szentlélek templom berendezésében. Eszközök beszerzésében fiatalok programjaihoz és a Szent Pio otthon tagjainak.

Az előttünk álló feladatokhoz kérünk segítséget: templomunk tereit szeretnénk még alkalmasabbá tenni a közösségek számára, az ünnepélyesebb liturgia számára eszközöket kell még beszereznünk, a Szentlélek templom fenntartásához is hozzájárulhatunk az adományokkal. Folyamatban van a Szent Erzsébet templombelső kialakítása, amihez már megkaptuk a műemlékvédelmi engedélyt. Régi templomunk továbbra is templomként működve és a liturgiának teret adva egyúttal a Veresegyház múltjából is igyekszik egy-egy mozzanatot bemutatni kiállítótérként.

Idén szeptemberben letettük a 2017 szeptemberében induló katolikus gimnázium alapkövét. A váci egyházmegye lesz, az iskola fenntartója, egyházközségünk, városunk és a más településekről idejárók életében is egészen meghatározó lesz. Különleges lehetőség tudás és keresztény értékek átadására. Szeretnénk alapítványunkkal ehhez is hozzájárulni.

Az alapító okiratban megfogalmazott célok a következők: egyházi létesítmények létrehozása és fenntartása, gyermekek és fiatalok számára az iskolán túli szabadidő hasznos eltöltése, oktatás, erkölcsi nevelés, ismeretterjesztés, kulturális programok, szervezése és lebonyolítása, hagyományőrzés, műemlékek és műemlék-jellegű építmények, megóvása, környezetvédelem, plébániai közösségek és egyesületek életének segítése, publikációk és kiadványok létrehozása, egészségmegőrzés és sport, támogatása, hátrányos helyzetű emberek képzése és foglalkoztatása.

Alapítványunkat a következő módokon támogathatja:

  • Programokon keresztül: az általunk, illetve a nálunk szervezett gyűjtésekhez, eseményekhez, rendezvényekhez, kiállításokhoz kapcsolódóan az ott meghirdetett módon és formában.
  • Fületlen Bögre kávézó: egyházközségünk vállalkozása -a Fületlen Bögre Nonprofit Kft.- által, templomunk közösségi helyiségében üzemeltetett közösségi kávézónkban található adománygyűjtő dobozban elhelyezett támogatással.
  • Egyedi emléktárgyak: Az új Szentlélek templom felszentelésére számos egyedi ajándéktárgyat és „Két templom vonzásában” címmel DVD-t is készítettünk, amelyek a nagy érdeklődésre való tekintettel, állandó támogatási formánkká váltak. Az előcsarnokban elhelyezett kínálatunk nyitvatartási időben megtekinthető és megvásárolható a templom sekrestyéjében.
  • Banki átutalással: természetesen akár egyedi, akár rendszeres átutalással is van lehetőség adományozásra, alapítványunk alábbi számlaszámán keresztül:
  • Adó 1%: az adóbevallási időszakokban Ön vagy vállalkozása közvetlenül rendelkezhet adója 1%-nak alapítványunk számára történő felajánlásáról. Igény esetén töltse le vagy kérje nyomtatványunkat! Kérjük továbbá, hogy adójuk másik 1 %-ával segítsék a Római Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011.

Molnár Zsolt
a kuratórium elnöke

Köszönjük minden támogatónk nagylelkűségét,
és az Alapítvány részére felajánlott SZJA 1%-os támogatásokat is!

Az Alapítvány 2015-ös hivatalos és nyilvános jelentése IDE kattintva letölthető.