11111

„Két templom vonzásában” – DVD

„KDVDét templom vonzásában” címmel megjelent a VVTV templomépítéséről készített filmje (1-2. rész együtt). Az összeállítás a városi televízió saját felvételeinek felhasználásával mutatja be a templomépítés folyamatát, a Szent Erzsébet templom feltárásától egészen az új Szentlélek templom felszentelésig. A DVD megvásárolható nyitvatartási időben a templom sekrestyéjében. Ára: ​1.000 Ft.

Posted in Egyéb, Templomépítés | Hozzászólok

Elindult a Szentlélek templom új honlapja!

Kedves Testvérek!

Örömmel jelezzük, hogy elindult a Szentlélek templom önálló weboldala! Elérhető a http://ujtemplom.veresegyhaz.hu/ címen.

Az oldal célja, az érdeklődők megfelelő informálása az új templommal és a szenteléssel kapcsolatos tudnivalókról. A weblap önálló, de szervesen kapcsolódik mind a város honlapjához, mind az egyházközségi honlaphoz. Tervünk, hogy ezt az új csatornát a szentelés után is tovább működtessük. Ezzel is utat nyitva a szakrális épület iránt érdeklődő turisták, hívők és legfőképp a közösséget kereső, környékbeli emberek irányába.

Kérjük, aki teheti, segítsen a hír terjesztésében!

Észrevételekkel, javaslatokkal kapcsolatban kereshetők a szerkesztők:
Az Önkormányzat részéről: Mádi Hajnalka (varosmarketing@veresegyhaz.hu)
Az egyházközség részéről: Császár Ottó (ottocsaszar@gmail.com)

Zsolt atya

Az új honlap a továbbiakban is elérhető a felső menü “Templomépítés” pontja alatt található hivatkozásra kattintva.

Posted in Hírek, Templomépítés | Hozzászólok

Imafelhívás

 

Imára hívunk, hogy új templomunkat az Úrnak tetsző, őt dicsőítő élettel töltsük majd meg!

Most, a “birtokbavétel” lelkes készületében talán természetesnek, magától értetődőnek tűnik, hogy ha végre elkezdjük használni új templomunkat, minden szépen, “simán” fog menni. De hogy ez valóban így legyen, hogy az Úr tetszése szerint éljük meg mindennapjainkat és ünnepeinket templomunkban, az esetleges nézeteltéréseket, felmerülő nehézségeket pedig békésen, szeretettel tudjuk megoldani, kell, hogy meghívjuk Urunkat a mi készületünkbe. Őt, Akiért, Akiben és Aki által mindez megvalósulhat.

Az új templom, az új helyzet alkalmat adhat közösségeink megújulására, és személyes útkeresésünkre, lelki megújulásunkra. Fontos, hogy érezzük: miénk (az enyém is) ez a templom, nekem is szerepem, feladatom van benne, általa, mert az Úr engem is hív, hogy egyre jobban, elkötelezettebben szeressem és szolgáljam Őt. Talán ebben az új helyzetben számomra is utat mutat, hogy miben, hogyan kerülhetek közelebb Hozzá, tehetek többet embertársaimért.

Most hívunk mindenkit, hogy mindezért imádkozzunk együtt ; közösségben, vagy egyénileg otthon (ki-ki ideje és elhatározása szerint) az elkövetkező 1 hónap folyamán! (Lehet az alábbi szöveggel, mely megtalálható és elvihető a Pio otthonból is.)

Hála Neked Urunk új templomunkért! Kérlek segíts minket, hogy templomodat a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára használjuk egyetértésben és szeretetben. Közösségeink és én magam is megtaláljuk benne helyünket, feladatunkat, otthonunkat.

Posted in Lelkiség, Templomépítés | Hozzászólok

Harangszentelés

Április 16-án, szombaton délután 3 órakor dr. Beer Miklós püspök atya áldását követően, helyükre kerülnek az új Szentlélek templom harangjai. A szertartást az egyházközség kórusa kíséri.

Szeretettel várunk mindenkit erre az ünnepi alkalomra!

A Gombos Miklós őrbottyáni mester által készített harangok feliratai:

A nagy harang felirata a templom titulusára vonatkozik: Veni Creator Spiritus! – Jöjj, Teremtő Lélek!

A középső harang az adományozóra: Donatio civitatis Veresegyhaziensis hanc ecclesiam erigentis anno Domini MMXVI. – A templomot építő Veresegyház város adománya az úr 2016 évében.

A legkisebb pedig, mivel az a lélekharang, a feltámadásra és az örök életre: Christus est resurrectio et vita. – Krisztus a feltámadás és az élet.

A harangszentelés után a harang már alkalmas arra, hogy hirdesse az Isten dicsőítésének idejét és alkalmát, s a híveket a templomba hívja, illetve haláluk után elbúcsúztassa őket.

További információk az új harangokról

Posted in Hírek, Templomépítés | Hozzászólok