11111

Arlói misszió

Missziós történetünk – 2017

Szent Ferenc Kisnővérei egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis faluban, Arlón élnek, amely a Bükkben, a Hódos-patak völgyében bújik meg. Jó néhány éve jönnek hozzánk Veresegyházra. Adományokat gyűjtenek, megismertetnek bennünket az általuk készített lekvárokkal, gyógyteákkal, szappanokkal. Isten kegyelméből megtapasztalhattuk áldozatos munkájukat is, amivel az Arlón élő szegény és fájdalmas sorsú cigány közösségnek segítenek, nagy szeretettel fáradoznak életük rendbetételén. A nővérek a hozzájuk kapcsolódó családok mindennapi megélhetésének folyamatos segítését, és életük Isten segítségével való rendezését tűzték ki célul. Sokakat közülük bevonnak a mindennapi munkába, gyümölcslekvárok, gyógyteák, szappanok készítésébe, esélyt adva ezzel arra, hogy megtalálják a mélyszegénység zsákutcájából kivezető utat.
Nem tudtuk, csak sejtettük, hogy e családok élethelyzete és mindennapi megélhetése állandóan veszélyben van. Szerettük volna közelebbről is megismerni életkörülményeiket, bízva abban, hogy Isten kegyelméből sok-sok ötlet és segítési lehetőség bontakozik majd ki. A Szentlélek fesztivál után júniusban a veresegyházi egyházközségből Arlóra utaztunk, hogy felkeressük a cigány családokat, és Isten szeretetét közösen vigyük el otthonaikba. Már az első látogatás alkalmával sok adományt, főleg ruhaneműt sikerült hozzájuk eljuttatni.

A látogatáskor Ágnes nővér kísért el minket a családokhoz, ahol nagy szeretettel fogadtak. Megrendülve láttuk a mindennapi életüket megpróbáló kínokat, félelmeiket, vágyaikat és Istenbe vetett hitüket. Láttunk házakat, lakásokat, lakásoknak nem nevezhető épületeket, ahol villanyáram, vezetékes víz, fürdőszoba hiányában élnek családok. Beszélgettünk gyermekekkel, akik szegényes, sötét szobáikat mutatták meg, miközben arcukról a gyermeki gondtalanság tükröződött. Hazafelé a nap végén súlyos élmények, benyomások dolgoztak bennünk mélyen megmozgatva a gondolatainkat. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és a szeretet igazi csodákat képes teremteni közöttünk. Egy szívvel éreztük ezt a kegyelmet, otthon voltunk náluk. Még ha oly távoli falu is Arló, ahol ők élnek, mégis közel van hozzánk. Itt van bennünk, a szívünkben.

Utazásunk után mindenkiben szinte egyszerre fogalmazódott meg a segíteni és tenni akarás vágya. Megmozdult az egyházközségünk, és gyűjtés indult az arlói cigány családok számára. Nagyon sok ruha, ágynemű, játékok, labdák, kerékpárok és egyéb adomány gyűlt össze, amelyet a második látogatáskor vittünk el hozzájuk. Éreztük, hogy ez a szolgálat nagyon jó, és szeretnénk egyre többet adni, segíteni ott, ahol tudunk. Gyűlt a sok ötlet, felajánlás amivel még szorosabbá tehetjük testvériségünket. A társadalmi integrációt elősegítve, erősítve, néhány cigány fiatal diákmunkát kapott egy veresegyházi családi vállalkozásban és az egyházközség közösségi kávézójában. Volt aki nyaralt vagy csak kikapcsolódott egy befogadó család körében szívébe zárva az ott szerzett élményeket. Családjaink nagy szeretettel vállalták cigánygyermekek és családjaik személyes segítését is a nővéreken keresztül. Számos gyermek iskolába járását támogatják, valamint eladósodott családok kilátástalan helyzetét igyekeznek javítani.

Az ismerkedés és közösségeink összekapcsolódásának, erősítésének lehetősége egy újabb találkozásra adott alkalmat, mely során arlói fiatalok látogattak el hozzánk a nővérekkel együtt. Közösen tölthettünk el egy csodálatos napot városunkban játékkal, imával, finom ebéddel, focival és a veresegyházi medveparkban tett látogatással. Az este énekes, gitáros dicsőítéssel kezdődött a Szentlélek templomban, majd a szentmisében együtt adtunk hálát Jézus szeretetéért, amivel ezt a missziót sokak szívében, lelkében kimunkálta, és bátorít minket szolgálatunk folytatására.

Szeptemberben a veresegyházi katolikus gimnázium tanulói és az arlói közösség gyermekei találkoztak, ahol megismerték egymást, és a nap további részét sok játékkal és programmal töltötték közös élményekkel gazdagodva.

Az Úristen kegyelméből néhány arlói testvérünk egyházközségünkből választott bérmaszülőt. Októberben Arlón a vasárnapi szentmisében a megbérmáltakkal együtt adtunk hálát az Úrnak családjainkért, gyermekeinkért. Hittel és reménnyel fordultunk az Úrhoz, és ő kimunkálta bennünk a szeretet egységét.

A hideg téli hónapok közeledtével tüzelő és fűtési eszköz hiányában újabb gyűjtést kezdeményeztünk. Az Úr szeretetének és gondviselésének köszönhetően néhány arlói család kihűlt szobájába újra meleg költözött. Karácsony előtt a katolikus gimnázium tanulói ajándékcsomagokat készítettek nagy szeretettel, amiket az ünnep előtt vittünk el a nővérekhez. Aznap finom ebéddel vendégeltek meg minket, este pedig cigány testvéreinkkel közös szentségimádáson és dicsőítésen vettünk részt.

(Folytatjuk.)